SMART observeren, signaleren & rapporteren


10 maart 2020

SMART observeren, signaleren & rapporteren - maximaal 15 deelnemers

Niveau: Vanaf niveau 1
Prijs PP: € 105,00

Kernpunten: de zorg verandert snel. Doelen moeten worden gehaald. Alles moet geregistreerd worden. Rapporteren van je handelingen op basis van de in je zorgplan gestelde doelen. Wat is een zorgplan? Waar moet dat aan voldoen? SMART, ART en SOAP. Na deze cursus ben je in staat volledig en op adequate wijze te rapporteren en het zorgplan tot in detail uit te werken. Met één hoofddoel: zo veilig en goed mogelijke zorg leveren die tot in detail geregistreerd wordt.

Aanmelden

Volledige kalender bekijken