Privacyverklaring PuurZorg

Versie 1.0 d.d. 31-07-2019

PuurZorg hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers en zorgtalenten. PuurZorg heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Wij behandelen en beveiligen de aan ons toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft PuurZorg u inzicht hoe wij in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaan.