Palliatieve zorg


16 maart 2020

Palliatieve zorg - maximaal 15 deelnemers

Niveau: Vanaf niveau 2
Prijs PP: € 105,00

Kernpunten: bejegening en omgang met familie, observatie pijnschalen, maximaal comfortabele zorg, warme zorg, tekenen van discomfort, specifieke verzorgingsaspecten palliatieve cliënt, assistentie bij technisch verpleegkundige zorg, medicatieveiligheid, beschrijving de laatste levensfase en de psychosociale aspecten van de eigen veiligheid.

Aanmelden

Volledige kalender bekijken