Tracheostoma


27 oktober 2020

Tracheostoma - maximaal 15 deelnemers

Niveau: Vanaf niveau 3
Prijs PP: € 105,00

Kernpunten: indicaties, structureel tracheostoma, verzorgingsaspecten, gevaren, luchtweginfecties, bevochtiging, hoe te handelen in noodgevallen en aspiratiegevaar. Praktijkdemonstratie en oefenen!

Aanmelden

Volledige kalender bekijken