Reanimatie met AED


15 oktober 2019

Reanimatie + AED (niveau 3, 4, 5, 6) (maximaal 15 deelnemers)

Niveau: Vanaf niveau 3
Prijs PP: € 100,00

Inhoud: u wordt geschoold op basis van de volgende 5 pijlers:

  • get help in time (sla op het juiste moment en op de juiste wijze alarm)
  • treat first what kills first (behandel het eerst waar de meeste dreiging vanuit gaat; waar iemand het eerste aan dood kan gaan)
  • do no further harm (maak het niet slechter dan het is)
  • 10 seconds for 10 minutes
  • close the loop.

Het onderwijs is zeer praktijkgericht, directief en wordt gegeven in doceervorm. Vaak wordt de complexe theorie gekoppeld aan casuïstieken. We gaan hier nader in op de aanleidingen van een levensbedreigende situatie. Centraal in dit onderwijs is dat wij er van uit gaan dat de hulpverlener, slechts beschikt over 2 handen, gezond verstand, een luide stem en een (mobiele) telefoon.

Aanmelden

Volledige kalender bekijken