Palliatieve zorg


10 december 2019

Palliatieve zorg voor niveau 3 of hoger (maximaal 15 deelnemers)

Niveau: Vanaf niveau 3
Prijs PP: € 100,00

Inhoud: observatie pijnschalen, sedatiemogelijkheden, multidisciplinaire aanpak, beschrijving de laatste levensfase, decubituspreventie, psychosociale begeleiding en wetgeving euthanasie.

Aanmelden

Volledige kalender bekijken