Palliatieve Zorg (alleen voor niv 2!)

Palliatieve Zorg (alleen voor niv 2!)


17 september 2019

Palliatieve zorg speciaal voor niveau 2 (maximaal 15 deelnemers)

Niveau: Vanaf niveau 2
Prijs PP: € 100,00

Inhoud: observatie pijnschalen, maximaal comfortabele zorg, tekenen van dis-comfort, specifieke verzorgingsaspecten palliatieve cliënt, assistentie bij technisch verpleegkundige zorg, medicatieveiligheid, samenwerking met mantelzorgers, beschrijving de laatste levensfase en de psycho-sociale aspecten van de eigen veiligheid.

Aanmelden

Volledige kalender bekijken