Palliatieve Zorg


22 april 2020

Palliatieve Zorg - maximaal 15 deelnemers

Niveau: Vanaf niveau 2
Prijs PP: € 105,00

Kernpunten: aansturen multi modulaire teams, neuro pathische pijn, bejegening en omgang met familie, warme zorg, tekenen van discomfort, observatie pijnschalen, sedatiemogelijkheden, multidisciplinaire aanpak, beschrijving de laatste levensfase, decubituspreventie, delier, psychosociale begeleiding en wetgeving euthanasie, inbrengen perifeer infuus, PICC, PAC, CVC in het kort.

Aanmelden

Volledige kalender bekijken