Omgaan met Agressie


1 december 2020

Omgaan met Agressie - maximaal 15 deelnemers

Niveau: Vanaf niveau 2
Prijs PP: € 105,00

Kernpunten: agressie is het al dan niet met opzet uitvoeren van handelingen waardoor anderen schade ondervinden. We behandelen de verschillende vormen van agressie, hoe kan je agressie vroeg herkennen en ombuigen, omgaan met conflicten, veiligheid en agressie.

N.B. Het is geen fysieke weerbaarheidstraining.

Aanmelden

Volledige kalender bekijken