Multi Modulaire Teams


29 september 2020

Multi Modulaire Teams - maximaal 15 deelnemers

Niveau: Vanaf niveau 2
Prijs PP: € 105,00

Kernpunten: deze nieuwe cursus is eind december 2018 ontwikkeld, gericht op de communicatie binnen multi modulaire teams (niveau 2 t/m 5). Het is soms lastig om goed samen te kunnen werken, omdat niet helemaal duidelijk is wat de taken en bevoegdheden van de verschillende niveaus zijn.

De cursus behandelt communicatie, taakverdeling en verslaglegging en overdracht.

Het verschil tussen multi modulair en multi disciplinair is dat bij die laatste ook de huisarts, ziekenhuis, psycholoog etc. worden betrokken. Multi modulair is puur het zorgteam.

Aanmelden

Volledige kalender bekijken