Medische Rekenen


16 juni 2020

Medische Rekenen - maximaal 15 deelnemers

Niveau: Vanaf niveau 3
Prijs PP: € 105,00

Kernpunten: in Nederland vallen jaarlijks vele doden door medicatiefouten. Bij het analyseren van een medicatiefout zie je een cascade van opeenvolgende gebeurtenissen die uiteindelijk leiden tot fatale feiten. In deze module maakt u (opnieuw) kennis met het berekenen van een pompstand, het verdunnen van morfine tot een werkbare vorm, het omrekenen van procenten naar milligrammen, het berekenen van een juiste concentratie, het verschuiven van komma’s en het berekenen van eenheden per tijdseenheid. Ook het berekenen van de zuurstofreserve in een zuurstofcilinder wordt nog eens uitgelegd.

Wij, verpleegkundigen, zijn doorgaans niet de uitmuntende rekenaars. Daarom is deze module met haalbare doelstellingen een must.

Aanmelden

Volledige kalender bekijken