Hygiëne en infectiepreventie


19 mei 2020

Hygiëne en infectiepreventie - maximaal 15 deelnemers

Niveau: Niveau 1
Prijs PP: € 105,00

Kernpunten: het formuleren van knelpunten in de praktijk: van de cursist wordt verwacht dat hij/zij een relatie legt tussen de bestudeerde lesstof en de toepasbaarheid in de praktijk. Update transmissierisico's in vergelijking met beroepsrisico's.

Aanmelden

Volledige kalender bekijken