Datum

23 mei 2023
Expired!

Tijd

09:00 - 16:00

Basiscursus Palliatieve Zorg = VOL

Palliatieve zorg – maximaal 15 deelnemers

Niveau: Vanaf niveau 2
Prijs PP: € 225,00

Kernpunten: omgangsvormen en bejegening, aansturen multidisciplinaire teams, neuropatische pijn, warme zorg, tekenen van discomfort, observatie pijnschalen, sedatiemogelijkheden, beschrijving van de laatste levensfase, zorgpad stervensface, decubituspreventie, delier, psychosociale begeleiding en wetgeving euthanasie, (assistentie bij) technisch verpleegkundige zorg, medicatieveiligheid, inbrengen perifeer infuus, PICC, PAC, CVC in het kort. Per niveau kan de cursist doelstellingen halen die bij zijn/haar niveau passen.