UPDATE: Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

december 01, 2016
PuurZorg

De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is opgeschort tot 1 januari 2018.
Op donderdag 18 november 2016 stuurde staatsecretaris van Financien, Eric Wiebes, de Kamer de tweede voortgangsrapportage DBA, die hem tot deze maatregel heeft doen besluiten.
De rapportage bevat de stand van zaken van de Wet DBA, de analyse van de bevindingen uit het Meldpunt DBA, onbedoelde gevolgen arbeidsmarkt en de verdere ontwikkelingen rond het werken op grond van de Wet DBA.
Tevens bevat de rapportage de bevindingen en aanbevelingen van de Commissie beoordeling modelovereenkomsten Wet DBA (Commissie Boot).
Voor nu betekent de opschorting dat zzp’ers en opdrachtgevers tot die tijd en over de periode tot 1 januari 2018 geen boete of naheffing zullen krijgen.
Het kabinet gaat in de tussenliggende periode bekijken hoe de begrippen ‘gezag’ en ‘vrije vervanging’ in de huidige arbeidswetgeving kunnen worden aangepast aan de moderne tijd.
Lees hier de volledige rapportage:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/18/kamerbrief-tweede-voortgangsrapportage-wet-dba

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PuurZorg!

Deel dit bericht op...Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter